МЕТА

Для негайного вирішення найбільш гострих загальних міських проблем мешканців Києва в комунально-господарської сфері та інших галузях життєдіяльності, Громада міста Києва, здійснюючи своє Конституційне Право, та втілюючи Державну Стратегію Розвитку Громадянського Суспільства, прийняту 24 березня 2012 року, проводить загальні збори київської громади, шляхом з’їзду делегатів від офіційно зареєстрованих мешканців міста Києва.


Кожен делегат Київської Громади має протокол делегування від офіційно зареєстрованих мешканців міста Києва, згідно з яким делегату делегується мешканцями Києва право створити постійно діючий механізм здійснення безпосередньої влади Територіальної Громади міста Києва, відповідно із ст. 5, діючій Конституції України, державної стратегії розвитку громадянського суспільства від 24 березня 2012 року, статуту міста Києва та норм міжнародного права. Такий механізм потребує виконавчого органу територіальної громади.


Орган Територіальної Громади міста Києва – це постійно діючий суб’єкт правовідносин Громади міста Києва у взаємодії з органами Державної Влади та Самоврядування міста Києва, і складається виключно із офіційно зареєстрованих мешканців міста Києва. Цей орган обирається на загальних зборах киян, шляхом З’їзду Делегатів від мешканців міста. Делегатами загальних зборів, та посадові особи Органу Територіальної Громади міста Києва можуть бути лише громадяни України, які постійно та офіційно мешкають у місті Києві, і які є суб’єктами загального виборчого права України. Делегатами Загальних Зборів, та посадові особи Органу Територіальної Громади міста Києва не можуть бути посадовці будь-яких органів державної влади та самоврядування.

Метою створення постійно діючого Органу Територіальної Громади міста Києва є:

  •  Визначення цілей та напрямків розвитку міста Києва, та Київської Громади;
  •  Визначення загальних проблемних питань життєдіяльності киян, та відпрацювання методів вирішення цих проблем;
  •  Регулювання комунально-господарської діяльності у місті Києві;
  •  Затвердження програм та рішень місцевого самоврядування, для подальшого їх втілення виконавчими органами влади у місті Києві;
  •  Здійснення контролю діяльності органів самоврядування та державних органів влади у місті Києві;
  •  Оцінка результатів діяльності міських органів державної влади і самоврядування, та, на разі задовільності, прийняття цих результатів, як виконаних робіт.
  •  Визначення, ініціювання та контроль проведення організаційних заходів міського масштабу, у тому числи проведення загальноміських та районних референдумів та виборів у місцеве самоврядування, здійснення підрахунку та проголошення результатів цих заходів.


Фінансування та всі інші необхідні умови здійснення Органом Територіальної Громади своїх повноважень, згідно з чинним законодавством України та Державної Стратеги Розвитку Громадянського Суспільства, забезпечуються органами Державної Влади.


Орган Територіальної Громади міста Києва здійснює господарську та комерційну діяльність, згідно з чинним законодавством України.